Missie en visie

Plastic soep is een serieus probleem. Het wordt grotendeels veroorzaakt door zwerfafval dat in het water terecht komt. Daar verdwijnt het niet maar het breekt af in kleine stukjes die worden opgenomen in de voedselketen. En komt zo ook op ons eigen bord terecht. Tot de tijd dat het zo klein is dat het in ons eten komt, berokkent het op verschillende manieren schade aan de natuur. Veel dieren sterven als gevolg van plastic zwerfafval, doordat ze erin stikken, erin vast komen te zitten of het opeten en zo op een trieste manier aan hun einde komen.

Om dit probleem op te lossen kunnen er veel dingen worden gedaan. Niets op de grond gooien bijvoorbeeld. Dat kan door voorlichting en opvoeding van de consument en zijn of haar kinderen. Maar ook door aanpassingen in de manier waarop we producten verpakken, door overbodige verpakkingen te vervangen door herbruikbare producten en slimme methodes zoals statiegeld.

De Zwerfinator strijdt hiervoor en doet zijn best om zelf ook stapje voor stapje minder plastic te gebruiken en duurzamer te leven. Roepen dat het anders moet is veel makkelijker dan het zelf uit te voeren, maar elke kleine vermindering is grote winst. Als je vandaag bij een dagelijkse handeling één stuk plastic minder gebruikt dan gister en je houdt dat een jaar vol – gewoon die ene vermindering – Dan gebruik je per jaar 365 stukken plastic minder. Als elke Nederlander dat lukt, dan hebben we na een jaar al ruim 6 miljard stukken plastic minder gebruikt. Kun je nagaan als je in de loop van het jaar nog wat andere dingen ontdekt waardoor je op eenmalig gebruik van plastic kunt besparen.

Dan komen we makkelijk tot een oplossing van het probleem. We hoeven slechts kleine aanpassingen te doen, stapje voor stapje. Producenten zullen hun verpakkingen gaan aanpassen omdat producten met minder of zelfs zonder plastic beter verkopen. Het plastic dat we nog wel gebruiken wordt dan duurzaam gebruikt. Plastic dingen die je telkens opnieuw gebruikt, die zijn het grootste probleem niet. Die gaan namelijk jaren mee. Hergebruik is vele malen beter dan recyclen.

Zolang we niet zover zijn en we veel plastic gebruiken en er dus nog veel van in de natuur terecht komt, kunnen we een keuze maken. We mopperen en laten het liggen en geven alleen anderen de schuld of we doen er iets aan en ruimen het op om zo op z´n minst de schadelijke gevolgen tegen te gaan.

De Zwerfinator heeft voor het laatste gekozen Niet stilletjes en stiekem, maar out in the open en met veel trots en tamtam. Op die manier probeert hij andere mensen bewust te maken en ook de eerste stap te laten zetten die hij zelf een paar jaar geleden en niet zonder aarzelen nam. Doordat hij zwerfafval ging oprapen uit irritatie werd hij zich bewust van de problematiek van het eenmalig gebruik van plastic. En hij werd een blij mens. Sindsdien doet hij zijn stinkende best om andere mensen ook hiervan bewust te maken.

Hoe hij dat doet? Door mensen zowel fysiek en virtueel mee te nemen bij het #zwerfie rapen, door ze te verleiden één stukje zwerfafval op te rapen en door ze te vertellen over de oorzaken en gevolgen van zwerfafval. En dit allemaal in combinatie met een gezonde dosis humor, ongein en positiviteit. Want saai en boos verveelt snel en schoner kunnen we het maken, leuker ook. Het leuker maken wordt samengevat met de term “Power of Fun”.

Daarnaast en bovenal is de Zwerfinator aanhanger van de filosofie “Power of One”. Het probleem van zwerfafval hebben we zo opgelost als de mensen die het goed voor hebben met de aarde één stukje zwerfafval per dag oprapen. En zo kunnen we veel winst boeken op heel veel vlakken door kleine dingen te doen. Bijna niets, maar niet niets. Als jij gelooft dat er nooit iets te klein is om een verschil te maken dan kan jij de wereld redden. Onze kracht is enorm.

En misschien vind je het een vreemd idee om afval van een ander op te rapen. Dat is logisch. Kun je beter ook niet doen. Je kunt het beter opruimen vóór een ander.