Nog geen afname plastic flesjes in zwerfafval

  • 1

Nog geen afname plastic flesjes in zwerfafval

Category:Nieuws Tags : 

In 2020 moet het aantal plastic flesjes in het zwerfafval met 70 procent zijn teruggedrongen en moet 90 procent van kleine plastic flessen gerecycled worden. Als deze doelen niet gehaald worden, wordt in het voorjaar van 2021 statiegeld ingevoerd. Hoe staat met die vermindering van de plastic flesjes in het zwerfafval? Zwerfinator concludeert na 2,5 jaar en 1000 kilometer onderzoek: bedroevend slecht, er is geen vermindering van het aantal drankverpakkingen in het zwerfafval te zien. Daarnaast blijft het onbegrijpelijk dat blikjes niet worden meegenomen in deze afspraken die staatssecretaris Van Veldhoven maakte met het bedrijfsleven aangezien blikjes 2,7 keer zo veel op straat gevonden worden als plastic flesjes.

Geen vermindering

Zwerfinator deed in de afgelopen 2,5 jaar onderzoek naar drankverpakkingen in het zwerfafval over een afstand van 1000 kilometer. Van enige verbetering door allerlei acties en maatregelen om het aantal plastic flesjes op straat terug te dringen is nog niets te merken: het gemiddelde aantal per kilometer schommelt een beetje, maar blijft uiteindelijk hetzelfde. Zelfs in gebieden waar proeven worden gedaan met oranje bakken, posters, campagnes en opruimende winkeliers zoals in Rotterdam en Zaandam is geen verbetering te bespeuren. Sterker nog, tijdens onderzoeken in deze gemeenten lag het aantal gevonden drankverpakkingen per kilometer steeds ruim boven het gemiddelde van 36,7 per kilometer.

Gemiddeld aantal #zwerfie-drankverpakkingen per kilometer

62,7 procent blikjes

De plannen en afspraken die er nu liggen gaan alleen over plastic flesjes, blikjes vallen er buiten. Van de gevonden drankverpakkingen waren 23,1 procent plastic flesjes en 62,7 procent waren blikjes. Er liggen dus 2,7 keer zoveel blikjes als flesjes op straat. Technische beperkingen om ook blikjes mee te nemen in een retoursysteem met statiegeld zijn er niet, in landen als Duitsland en Noorwegen werkt dit al prima. Een tactiek om zeventig procent minder flesjes op straat te laten belanden kan zijn om meer blikjes en minder flesjes in de schappen te leggen, maar ook door over te gaan door alternatieven zoals aluminium flesjes of plastic blikjes. Die liggen nu hier en daar al in de schappen en worden ook al op straat gevonden. Het is ook zeer goed denkbaar dat de consument na invoering van statiegeld op plastic flesjes eerder kiest voor blikjes of andere alternatieven, simpelweg doordat deze goedkoper zijn bij aanschaf omdat hier geen statiegeld voor betaald hoeft te worden.

Verhouding soorten #zwerfie-drankverpakkingen

Rapport over het onderzoek

Het rapport over de 1000 kilometer onderzoek naar drankverpakking is te downloaden via deze link: http://bit.ly/OnderzoekDrankverpakkingen

Hierin zijn verschillende overzichten te vinden. Hieronder een korte puntsgewijze samenvatting hiervan.

• Gemiddeld liggen er 36,7 drankverpakkingen per kilometer op straat
• 62,7 procent hiervan zijn blikjes, 23,1 procent zijn plastic flesjes
• 53,2 procent van de drankverpakkingen bevatten energiedrank en bier
• 75,4 procent van de blikjes bevatten energiedrank en bier
• 41,2 procent van de plastic flesjes zijn waterflesjes
• 5 merken (Red Bull, Heineken, Slammers Coca Cola en Amstel) zorgen voor 55,2 procent van de drankverpakkingen
• Alleen al de huismerken van supermarkten Lidl, Albert Heijn en Aldi zorgen ervoor dat ze in de top 10 van de grootste leveranciers van drankverpakkingen in het zwerfafval staan. Welk deel van de andere merken via deze kanalen worden verkocht is niet te zeggen. Wel is te zeggen dat Albert Heijn de grootste tegenstander van statiegeld is en dat Aldi en Lidl hier positiever tegenover staan.

Hieronder nog een aantal lijstjes en grafieken, het totale rapport is te lezen via http://bit.ly/OnderzoekDrankverpakkingen

Top 10 leveranciers #zwerfie-drankverpakkingen

Verhouding merken #zwerfie-drankverpakkingen

Verhouding inhoud #zwerfie-drankverpakkingen


  • 2

Antaflu: Het meest gemeten snoepje van Nederland

Category:Nieuws Tags : 

Op 16 juni 2017 startte de Zwerfinator met Het grote Anta Flu Litterati Experiment. Hij vroeg aan mensen om plastic wikkels van het merk Anta Flu van straat op te rapen, er een foto van te maken met de App Litterati en hier de tag #Antaflu aan toe te voegen.

Het experiment had een aantal doelen.

* Het verzamelen van data om daarmee in overleg te treden met de producent om een andere (biologisch afbreekbare) verpakking te gaan gebruiken dan de plastic wikkels die worden gebruikt.
* Laten zien hoe we met z’n alleen veel zwerfafval kunnen oprapen door af en toe één stukje op te rapen.
* Laten zien dat zwerfafval overal ligt en niet alleen rondom scholen, winkelcentra et cetera en dat oplossingen dus ook overal moeten werken, niet alleen in kleine gebieden waar nu vaak de focus op ligt.

De redenen om voor Anta Flu te kiezen waren de volgende:

* Uit analyse van de gegevens die verzameld werden tijdens de 1-100-200 #zwerfie-challenge eind 2016 bleek dat Anta Flu één van de meest gevonden merken was. Het is dus een goed identificeerbaar stukje zwerfafval dat veel voorkomt.
* Doordat de wikkels klein zijn, zijn ze makkelijk op te rapen en mee te nemen, ook gewoon tussendoor en niet alleen tijdens het zwerfafvalrapen. Geen grijper en vuilniszak voor nodig dus.
* Het is een snoepje dat niet alleen maar door jongeren wordt gebruikt, maar juist ook veel door ouderen die daarbij bewust of onbewust de wikkels achterlaten op straat.
* Anta Flu betreft een soort zwerfafval dat vaak ook per ongeluk ontstaat, doordat het uit een broek- of jaszak valt, het wegwaait of men het simpelweg ongewild en/of ongemerkt kwijtraakt na het uitpakken van het snoepje. Het overkomt zelfs de Zwerfinator, hij verliest de opgeraapte wikkels bijvoorbeeld wel eens uit zijn broekzak als hij zijn portemonnee of zijn sleutels pakt. Dit valt moeilijk te voorkomen en daarom kunnen we dus maar beter zorgen dat de verpakking minder schadelijk is voor het milieu.
* Volgens de info op de website van Anta Flu is het een oeroud snoepje, dat al ver voor de uitvinding van het verpakkingsplastic zoals we dat tegenwoordig gebruiken gemaakt werd. Je zou er dus van uit mogen gaan dat de producent al ervaring heeft met andere soorten verpakkingen dan die van plastic.

Uiteindelijk leverde dit experiment tot nu toe 16.164 opgeraapte en geregistreerde wikkels op. Hierdoor staat dit merk op nummer 3 van de meest gevonden merken wereldwijd in Litterati, vlak achter grote merken als McDonald’s en Marlboro, maar nog voor bijvoorbeeld Red Bull, Heineken en Coca Cola. Dit kleine oer-Hollandse snoepje is daarom een serieuze speler op de wereldmarkt geworden. Internationaal gezien een vertekend beeld, maar op Nederlandse grondgebied absoluut niet, Ook tijdens de recente World Cleanup Day, waarbij de Plastic Soup Foundation mensen opriep om hun opgeraapte zwerfafval vast te leggen met Litterati, eindigde dit merk op nummer 6 in het lijstje van meest gevonden merken.

In dit rapport staan de resultaten van dit experiment, alsmede een aantal lijstjes en overzichten uit het rapport “Zwerfinator ontleedt zwerfafval. Een bloemlezing van de resultaten van 2 jaar zwerfafvalonderzoek met Litterati”.

RESULTATEN HET GROTE ANTA FLU LITTERATI EXPERIMENT

16.164 geregistreerde wikkels

Tussen 16 juni 2017 en 25 september 2018 werden er in totaal 16.164 Anta Flu-wikkels opgeraapt en daarna geregistreerd met Litterati. Hoeveel Anta Flu-wikkels er in die periode in totaal van straat zijn geraapt door vrijwillige zwerfafvalrapers en professionele schoonmakers die dit niet registreren valt niet te becijferen, maar zal ongetwijfeld een grote veelvoud hiervan zijn.

Deze periode betreft 466 dagen, derhalve werden er 34,7 wikkels per dag vastgelegd met Litterati.

In totaal deden 262 mensen mee aan het experiment, die gemiddeld per persoon dus 61,7 wikkels opraapten en registreerden gedurende dit experiment

Verspreiding over het jaar

Anta Flu is een keelsnoepje waarvan verwacht kan worden dat het in de herfst en winter vaker wordt gebruikt en in die periode dus ook vaker gevonden zal worden. Dit wordt bevestigd door het overzicht van de aantallen per maand. Het is echter niet zo dat er in de zomermaanden bijna geen Anta Flu’s worden gevonden op straat. Het snoepje wordt het hele jaar door gegeten, daarnaast is de wikkel van plastic gemaakt, die vergaat niet in de natuur en het kan zijn dat een wikkel pas vele maanden later wordt opgeraapt. Er is een duidelijke trend te zien in de grafiek, maar is geen seizoensgebonden zwerfafval te noemen,

Antaflu op de kaart

Anta Flu-wikkels worden overal gevonden. Veel op en langs stoepen en straten, maar ook in de natuur op de meest afgelegen plekken. Zo werden de wikkels van dit typisch Nederlandse snoepje zelfs gevonden in Portugal, Duitsland, België, Oostenrijk en zelfs midden in de Zweedse bossen. Niet alleen de mens, maar ook zeker de wind verspreidt de wikkels doordat deze zo licht zijn. Hierdoor heeft ook het een grote kans in het water terecht te komen, waar ze vervolgens maar zeer zelden weer spontaan uit verdwijnen.

Hieronder een kaart van de verspreiding van de gevonden wikkels over Nederland. Voor het experiment is geen evenwichtig en wetenschappelijke populatie aan deelnemers geselecteerd, iedereen die wilde mocht gewoon meedoen. Dat er in bepaalde gebieden heel veel en in andere gebieden heel weinig of geen Anta Flu-wikkels zijn vastgelegd, zegt vooral iets over hoeveel mensen er in een bepaalde omgeving meededen en hoe fanatiek deze waren. Wel kan er globaal een duidelijk verband worden gelegd tussen bevolkingsdichtheid en het aantal gevonden wikkels.

Een gedetailleerde versie van deze kaart is online te bekijken via Google Maps

Antaflu in verhouding tot ander zwerfafval

De onderstaande grafieken zijn overgenomen uit het rapport “Zwerfinator ontleedt zwerfafval. Een bloemlezing van de resultaten van 2 jaar zwerfafvalonderzoek met Litterati”.

Dit rapport beschrijft de resultaten van 2 jaar zwerfafvalonderzoek waarbij over een afstand van 338,6 kilometer in totaal 88350 stuks zwerfafval werden opgeraapt en vastgelegd.

De weergegeven overzichten geven alleen de aantallen weer en zeggen derhalve niets over volume en gewicht. De soort zwerfafval waar Anta Flu-wikkels onder vallen zijn groot in aantal, maar licht in gewicht en ook in volume, zeker als we dit afzetten tegen bijvoorbeeld drankverpakkingen, die minder talrijk zijn, maar in gewicht en volume ongeveer de helft van al het zwerfafval vertegenwoordigen.

In de overzichten ontbreken de sigarettenfilters, één van de meest voorkomende soorten zwerfafval. Deze worden niet in alle onderzoeken van de Zwerfinator meegenomen en hierover kan de Zwerfinator dus geen representatieve cijfers tonen. In de onderzoeken waarbij wel de filters zijn meegenomen vertegenwoordigden ze in aantallen 35 procent van de gevonden stukken zwerfafval en in gewicht 3,4 procent.

In de overzichten is goed te zien dat plastic wikkels de meest gevonden soort verpakkingen op straat zijn en dat snoepen het consumptiegedrag is dat het grootste aantal stukken zwerfafval oplevert. Waarbij benadrukt mag worden dat indien sigarettenfilters worden meegeteld de wikkels hoogstwaarschijnlijk op een tweede plaats eindigen.

Bij het overzicht van de meest gevonden merken staat Anta Flu op nummer 7 en Pervasco, – het bedrijf dat de snoepjes maakt – staat op nummer 9 van de producerende en/of leverende bedrijven. Pervasco maakt niet alleen Anta Flu, maar ook snoepjes als Napoleon, Dr.Tom’s en Lemco waarvan de wikkels ook als zwerfafval worden aangetroffen.

Als we kijken naar het plastic zwerfafval, dan eindigt Anta Flu op plaats twee van meest gevonden merken en Pervasco zelfs op nummer 1 in de lijst van leveranciers.

MEEST GEVONDEN ZWERFAFVAL SOORT EN GRONDSTOF

ZWERFAFVAL NAAR GEBRUIK, TYPE, INHOUD

TOP 20 MERKEN ZWERFAFVAL

TOP 20 LEVERANCIERS ZWERFAFVAL MET MERK

TOP 20 MERKEN PLASTIC ZWERFAFVAL

TOP 20 LEVERANCIERS PLASTIC ZWERFAFVAL MET MERK


  • 19

Tientje van Stientje

Category:Nieuws Tags : 

De actie “Tientje van Stientje” is een protest tegen de plannen van staatssecretaris Stientje van Veldhoven om de uitbreiding van statiegeld uit- en daardoor mogelijk zelfs af te stellen. Mensen kunnen de tijd die ze besteden aan het vrijwillig rapen van zwerfafval doorgeven en wij maken een factuur voor tien euro per uur voor de staatssecretaris.

Read More

  • 0
Plastic rietjes versus de rest van het zwerfafval

Het afschaffen van plastic rietjes helpt nauwelijks

Category:Nieuws Tags : 

Een aantal grote bedrijven heeft beloofd te stoppen met het verstrekken van plastic rietjes. Hoe effectief is dit in de strijd tegen zwerfafval en plastic soep? Zwerfinator deed een analyse van ruim 300 kilometer zwerfafvalonderzoek en concludeert: een prachtige kleine stap, maar geen reden om te juichen, want één zwaluw maakt nog geen zomer.

Read More

  • 0

Film Plastic Soup Surfer in Filmhuis Purmerend

Category:Nieuws Tags : 

Aanstaande zondag 4 maart wordt de film “From Source To Sea” vertoond in het filmhuis in Purmerend. Deze film gaat over de tocht van 1200 kilometer die de Plastic Soup Surfer (Merijn Tinga) maakte over de Rijn, peddelend op een surfplank gemaakt van zwerfafval. Hiermee vraagt hij aandacht voor het probleem van plastic vervuiling en de rol en verantwoordelijkheid van producenten hierbij.

De toegang is gratis, reserveren kan via filmhuispurmerend.nl

Read More

  • 2

20.000 redenen voor statiegeld

Category:Onderzoek Tags : 

Zwerfinator raapte in 14 maanden tijd tijdens 548,5 kilometer lopen 20.000 drankverpakkingen zonder statiegeld van straat. Zomaar wat leuke weetjes: 62,7 procent zijn blikjes, Coca Cola levert 65,8 procent van alle frisdrankverpakkingen, 42,7 procent van alle plastic flesjes zijn waterflesjes, de helft van alle drankverpakkingen wordt geleverd door slechts 5 bedrijven, 55 procent van de bierblikjes wordt geleverd door Heineken en 45 procent van alle energiedrankjes komt uit de stal van Red Bull. Deze weetjes zijn niet meer dan een uitvloeisel van een tweede rapport dat hij schreef om aan te tonen hoeveel drankverpakkingen er daadwerkelijk op straat liggen en waarmee hij de noodzaak van een goede meetmethode voor zwerfafval en een snelle uitbreiding van statiegeld naar kleine drankverpakkingen nog eens wil benadrukken.

Lees het rapport via deze link (pfd)

Read More

  • 5

Duizend redenen voor statiegeld

Category:Nieuws Tags : 

Duizend redenen voor statiegeld? Kun jij ze verzinnen? Is niet nodig, ze liggen gewoon voor het oprapen. En dat gaat de Zwerfinator doen op dinsdag 10 oktober, de dag van de duurzaamheid: Hij gaat in Amsterdam duizend drankverpakkingen van straat rapen en deze aan het eind van de dag op een bijzondere plek tentoonstellen. En dan willen jullie natuurlijk weten waar: nou gewoon daar waar heel veel duurzame hotemetoten bij elkaar komen ‘s avonds. Dat moet hint genoeg zijn. Gewoon omdat het kan. En omdat het moet.

Read More

  • 0

De Zwerfinator op de stip bij Koffietijd

Category:Nieuws Tags : 

De Zwerfinator ging met Vivian Slingerland van RTL Koffietijd in het Vondelpark op zoek naar zwerfafval. Het park leek schoon, maar al snel bleek dat er veel meer lag dan verwacht.

Dirk vertelde aan Vivian dat hij niet alleen zwerfafval raapt omdat hij graag in een schone buurt woont, maar dat hij het vooral doet omdat plastic zwerfafval veel schade aan de natuur toebrengt en dat het uiteindelijk zelfs via de voedselketen in ons eten terecht komt.

Read More

  • 12

Zwerfafval rapen helpt niet

Category:Onderzoek Tags : 

Opruimen helpt niet en de methode die de overheid gebruikt om zwerfafval te meten is niet geschikt om goed en objectief zwerfafval te meten. Twee simpele conclusies die ik trek na 165 metingen waarbij ik 337 kilometer (een afstand gelijk aan die van Groningen naar Maastricht) aflegde in stedelijke omgevingen en daarbij alle drankverpakkingen opraapte die ik kon vinden en deze nauwkeurig administreerde met Litterati.

Om het rapport te lezen, klik hier (pdf).

Read More

  • 14

Het grote Antaflu Litterati Experiment.

Category:Columns Tags : 

Wil je meehelpen in de strijd tegen zwerfafval en plastic soep, maar heb je geen zin en tijd om net als de Zwerfinator met een grijper op pad te gaan om als een malloot #zwerfie te gaan rapen? Doe dan mee aan het grote Antaflu Litterati Experiment! Fotografeer antaflu-wikkels die je op straat ziet liggen met de app Litterati, voeg er de tag #antaflu toe en upload de foto’s. Dat is alles wat je hoeft te doen.

Ja, ik wil!

Mooi, het enige wat je nodig hebt is een iPhone of een smartphone met Android. Daarop installeer je de gratis App Litterati, je maakt een account aan en je kunt van start. Als je de app al hebt geïnstalleerd en al een account hebt, dan hoef je dat dus niet meer te doen.

Check, geregeld en nu?

Je hoeft niet als een gek naar buiten te rennen, die telefoon kan straks gewoon weer in de broekzak of handtas (of waar je hem ook wilt bewaren). Je deelname begint zodra je ergens een Antaflu wikkel ziet liggen op straat of in de bosjes of elke andere plek dan de prullenbak. Je pakt deze op en maakt er een foto van met de app Litterati en gooit de wikkel in een prullenbak of houdt hem bij je.

Vervolgens kun je in de app tags toevoegen aan deze foto. In elk geval de tag #antaflu. Meer tags mag ook, hoeft niet. Zelf gebruik ik hiervoor vier tags: #wrapper #plastic #candy #antaflu. Maar dat is voor de echte fanatici en perfectionisten. Nogmaals, alleen #antaflu is genoeg.

En ben ik dan klaar?

Nee, vervolgens moet je de foto nog  uploaden, zodat het in de centrale database van Litterati komt. Dat hoeft niet meteen, kan ook als je ergens bent waar wifi is. Het uploaden kan per foto of gewoon met meerdere foto’s tegelijk via het foto-overzicht in de App. Vervolgens mag je dit zo vaak herhalen als je wilt. Ofwel, elke keer als je een antaflu-wikkel ziet liggen, dan mag je hem oprapen, een foto nemen, taggen en uploaden.

En wat gebeurt er dan?

Helaas is de App Litterati nog erg basic en kun je naast je eigen teller en de totaalteller nog niets zien. Er wordt hard aan gewerkt om er toeters en bellen aan te hangen en er een volwassen app van te maken, maar dat kost nog even wat tijd. En geld. Daar wordt hard aan gewerkt.

Maar niet getreurd, ik kan zelf gegevens uit het systeem halen en daar mooie overzichten mee maken en regelmatig updates posten op social media. Ik kan op een kaart laten zien waar we ze gevonden hebben, alle foto’s laten zien, algemeen en persoonlijk indien gewenst en nog wat grafiekjes maken enzo

Hier de kaart van de antaflu #zwerfie’s die tot nu toe voor dit project in Litterati zijn gezet.

Wat wil je hier dan mee bereiken?

Een paar dingen. Natuurlijk wil ik met de verzamelde data in overleg treden met de fabrikant zodat ze een andere oplossing gaan verzinnen voor deze plastic wikkels. Maar ook wil ik laten zien hoe snel we veel zwerfafval oprapen door af en toe één dingetje op te rapen. En ik wil laten zien dat zwerfafval werkelijk overal ligt en niet alleen rond scholen, sportvelden en winkelcentra. Zodoende wordt duidelijk dat het bestrijden van zwerfafval meer behelst dan het aanpakken van zogenaamde probleemgebieden. Dat is gewoon niet genoeg.

Waarom eigenlijk Antaflu?

Antaflu is in aantallen gemeten één van de meest voorkomende soorten zwerfafval. In de 1-100-200 #zwerfie-challenge stond deze zelfs in de top 10. Dus grote vind- en pakkans. Doordat de wikkels klein zijn hoef je geen grijper en vuilniszak bij je te hebben, je kunt ze gewoon even tijdelijk in je broekzak ofzo stoppen. Dat leek me wel handig voor zo’n project. En last but not least: het is een soort zwerfafval waarvan we niet bij voorbaat de schuld aan de jeugd kunnen geven, want daar heb ik geen zin in en daar word ik ook nogal eens moe van. Ik vind namelijk ook nogal veel grotemensenzwerfie’s. O ja, en het snoepje is in 1893 uitgevonden, dus ze moeten ervaring hebben met andere verpakkingen dan plastic.

Top 10 merken 1-100-200 #zwerfie-challenge

Kan ik ook iets winnen?

Er zijn geen prijzen en er wordt geen ranking bijgehouden. Als je er maar ééntje opraapt en fotografeert met Litterati, dan ben je al kampioen. Wat je wel kunt winnen is een schonere wereld. En dat is gewoon de Mega Jackpot. Dunkt me.

Tot hoe lang gaat dit door?

Dat weet ik nog niet. Dat zullen we nog bezien. Hopelijk heel kort omdat de fabrikant iets bedenkt waardoor er geen wikkels meer om die snoepjes hoeven of er wikkels omheen vouwt die van een grondstof zijn gemaakt die wel gewoon kunnen worden verwerkt door de natuur.

Maar als ik op een gegeven moment genoeg data heb, dan stopt het experiment. Mag je nog steeds doorgaan natuurlijk. Wie weet gaan we het dan met een ander soort zwerfafval doen. Doppen of broodclipjes ofzo. Wie weet.

Mag ik ook andere dingen oprapen en fotograferen met Litterati?

Ja maar welzeker! Graag zelfs. Raap, fotografeer en tag er maar een eind op los. Ik kan de data filteren, dus die antaflu’s vis ik er wel tussen uit.

Zitten er ook gevaren aan deelname?

Ja, absoluut. Er bestaat namelijk een kans dat je opeens overal van die dingen ziet liggen en dat je ze dan dwangmatig gaat oppakken en fotograferen en dat kunnen andere mensen raar of vervelend vinden. Dan gaan ze vragen waarom je het doet en moet je het uitleggen. Maar elk nadeel heeft z’n voordeel, want je hebt grote kans dat ze het geweldig vinden en mee gaan doen.

Ook kan het zijn dat je steeds meer zwerfafval gaat zien, dat kan soms verwarrend werken. Ook valt niet uit te sluiten dat je daardoor andere dingen van straat gaat oprapen en je hebt zelfs kans dat je je bewust wordt van je eigen afvalproductie en daar wat aan gaat doen. Dat is niet zo erg als het lijkt, veel mensen zeggen daar dan weer veel gelukkiger van te worden. Vraag me niet hoe dat werkt, ik heb het zelf ook meegemaakt.

Ook is er kans dat je zelf antaflu-zwerfafval veroorzaakt. Als je de opgeraapte wikkel in je broekzak stopt en je haalt even later je sleutels of je portemonnee uit je zak, kan het zijn dat zo’n wikkel er weer uitvalt. Dat is één van de redenen dat deze overbodige plastic verpakkingen eindigen als zwerfafval. Let daar dus goed op.

Je bent dus gewaarschuwd, de directie van Zwerfinator Research houdt zich hier niet voor aansprakelijk. Of toch wel? Nou ja, je bent dus gewaarschuwd, klachten hierover zullen niet ontvankelijk worden verklaard.

Ik heb nog een vraag, wat nu?

Mail maar gewoon naar research@zwerfinator.nl en ik zal je vraag naar eer en geweten proberen te beantwoorden.