Tientje van Stientje

  • 19

Tientje van Stientje

Category:Nieuws Tags : 

De actie “Tientje van Stientje” is een protest tegen de plannen van staatssecretaris Stientje van Veldhoven om de uitbreiding van statiegeld uit- en daardoor mogelijk zelfs af te stellen. Mensen kunnen de tijd die ze besteden aan het vrijwillig rapen van zwerfafval doorgeven en wij maken een factuur voor tien euro per uur voor de staatssecretaris.

Deze ludieke actie vindt voornamelijk plaats via het twitter-account @tientjestientje en is een reactie op de plannen om het bedrijfsleven opnieuw de kans te geven zelf het zwerfafval terug te dringen. Hiervoor heeft het bedrijfsleven al sinds 2002 volop kansen gekregen, maar het lukt maar niet met alle goedbedoelde maar niet effectieve acties, waarbij er grote focus ligt op het laten opruimen van zwerfafval door vrijwilligers. Wel produceert het grote bedrijfsleven steeds meer eenmalige (voornamelijk plastic) verpakkingen waarvan een deel op straat en in de natuur komt. Weggegooid, verloren, weggewaaid, door vogels uit prullenbakken gehaald, noem maar op. Er zijn tal van redenen. Eigenlijk is het slechts een klein deel van de verpakkingen dat naast de prullenbak belandt, want de meeste mensen zijn netjes. Maar omdat we zo ontzettend veel overbodige en eenmalige verpakkingen hebben is dit kleine deel nog steeds erg veel.

Als er over twee jaar 70 procent minder plastic flesjes op straat liggen, hoeft het bedrijfsleven het statiegeld niet uit te breiden. Los van de vraag dat het totaal onduidelijk is hoe men dat gaat meten en bewijzen, is een grote groep zwerfafvalrapers hierdoor boos en teleurgesteld. Zij weten namelijk hoeveel flesjes (en ook blikjes die helemaal buiten beschouwing zijn gelaten) er overal rondzwerven. Hun gedachte: “wie doorgaat met rapen helpt nu vooral het bedrijfsleven om onder het statiegeld uit te komen, want daardoor liggen er minder plastic flesjes op straat”. Dat statiegeld een effectief middel is tegen zwerfafval is al lang bewezen in landen als Duitsland, Noorwegen en Denemarken.

De factuur bedraagt momenteel ruim 2,5 miljoen euro en wordt nog steeds hoger. Tweedekamerlid Jessica van Eijs van D66 heeft van ons al een eerste versie van de factuur ontvangen en heeft beloofd deze door te geven aan de staatssecretaris. Zij mag dit doorbelasten aan het bedrijfsleven dat goed verdient aan de producten die zoveel zwerfafval veroorzaken en tegelijkertijd zo hard strijdt en lobbyt tegen statiegeld en andere effectieve maatregelen tegen zwerfafval. En daardoor tegen de aanpak van plastic vervuiling in het algemeen en plastic soep in het bijzonder.

Bij de plannen die de staatssecretaris bekendmaakte werd ook gemeld dat er zou worden ingezet op meer opruimen en meer prullenbakken. Alhoewel dat niet expliciet gezegd wordt, duidt dit gezien de aanpak van het bedrijfsleven vooral op het nog meer opruimen door vrijwilligers.

Aangezien het moeilijk is om in beeld te brengen hoe ontzettend veel er nu al wordt opgeruimd door vrijwilligers en omdat onze regering voornamelijk in financiën lijkt te denken is de factuur in onze ogen de enige manier onze regering te vertellen wat er aan de hand is in de enige taal die ze lijkt te begrijpen: de taal van het geld.

Mocht er toch meer worden ingezet op professionele opruimers, dan zal dit ook veel kosten met zich meebrengen, net zoals het uitbreiden van het aantal prullenbakken, want ook die zullen moeten worden geleegd en beheerd, dat kost allemaal geld. En aangezien dat wordt betaald met belastinggeld wordt dat dan weer opgehoest door de gewone burger waarvaan het overgrote deel erg netjes is.

Uit de onderzoeken van de Zwerfinator blijkt dat in gewicht en volume gemeten de helft van al het rondzwervend verpakkingsafval bestaat uit drankverpakkingen zonder statiegeld. Het invoeren van een goed statiegeldsysteem is veel efficiënter en goedkoper dan het inzetten op opruimen. Voorkomen is immers beter dan genezen.

Wilt u meedoen aan de actie? Geef ons dan uw uren door via twitter bij @tientjestientje of stuur een mail naar TientjeVanStientje@gmail.com

Later dit jaar zullen wij proberen de factuur persoonlijk aan de staatssecretaris te overhandigen.


About Author

Dirk Groot

Beroep: superheld - Vecht tegen: zwerfafval en Plastic Soep - Superkracht: kan in 1 seconde een #zwerfie rapen - Geeft gastlessen, lezingen en advies.

19 Comments

Jorine Huijzendveld-van Hooijdonk

augustus 3, 2018at 7:33 pm

Heel goed initiatief. Ik doe mee. Met buren raap ik regelmatig zwerfvuil op in Amsterdam aan de sloterplas. Het overgrote deel van het afval betreft verpakkingsmateriaal waar geen statiegeld op wordt geheven. Wij ruimen ook op omdat de rattenpopulatie explosief groeit van al dat lekkers dat ze vinden. Zelfregulering door de marktpartijen leidt, zoals we zien, tot het enorm effectief lobbyen van ‘Den Haag’ en het leveren van wetsdocumenten voor de politici en ambtenaren. Daarin is heel snel eigenbelang bediend en maatschappelijk belang tot economisch verlies bestempeld en op zijn minst als enorm gecompliceerd verklaard. Dus, laten we Stientje eens helpen met een realistische kostenpost.

frede de wit

augustus 4, 2018at 11:23 am

beste Stientje,
een tientje per uur is zwaar onderbetaald. kijk, Stientje wat je zelf op je rekening krijgt als salaris. je hebt het (nog) niet ‘verdiend’, want je doet niks of te weinig aan het zwerfafvalprobleem, m.n. het plastic. valt me vies tegen van je, net zo vies als het afval zullen we maar zeggen. moeten we jou ook op de schroothoop of in de plasticsoep gooien of loop je dan over naar de VVD en het bedrijfsleven, waar je m.i. een te innige band mee hebt. toon daadkracht en laat je niet afschepen. want we laten schepen en vliegtuigen ook al jarenlang vuil spuien. werk aan de winkel dus; werk voor je riante salaris. natuur vraagt om genieten, niet om te verpieteren. ik ‘werk’ gemiddeld een uur per week om afval op te ruimen, in de buurt van scholen.

Peter

augustus 5, 2018at 9:04 am

Hoorde je net op Radio1, goed verhaal en goed initiatief!

Jan van den Eshof

augustus 5, 2018at 10:22 am

Beste Stientje,
Als je echt iets wilt doen, laat je dan geen zand in de ogen strooien door de Stichting Nederland Schoon. Die stichting is opgericht door de frisdrankenindustrie en heeft als doel de invoering van statiegeld te voorkomen.
De stichting heeft veel geld te besteden aan de anti-statiegeldlobby in Den Haag en heeft daar succes mee want er is weer 2 jaar uitstel verleend. En kennelijk kijkt de politiek incl. jullie dappere Alexander Pechtold, niet naar Duitsland, Denemarken of Noorwegen waar wèl statiegeld wordt geheven op plastic of naar sommige staten in de VS (o.a. Iowa) waar al jaren statiegeld op blik wordt geheven.
Nederland Schoon: een lobbyclub en een wolf in schaapskleren. Jammer dat jullie dat niet zien.
Kom op, wordt wakker!!!

Michel de Bruijn

augustus 5, 2018at 10:51 am

Mijn vrouw en ik rapen al ongeveer een half jaar alle zwerfafval op dar relateerbaar is aan coca cola, saillant feit, 80 % van de bevolking ergert zich aan hondenpoep en slechts 10 % aan zwerfvuil echter tijdens het rapen,wat wij combineren met het uitlaten van de hond struikel ik wel over de rotzooi maar heb nog nooit poep aan mijn schoen gehad!
Thuisgekomen met het afval stop ik het in kleine doosjes ( liefst zoveel mogelijk dozen ) en verstuur deze naar hun Antwoordnummer adres : coca cola enterprises Nederland B.V. Antwoordnummer 90860 3009 VB Rotterdam.
Dit is voor de verzender gratis maar kost coca cola € 6,95 per doosje afval, in elke doos stop ik een briefje met het verzoek statiegeld in te voeren, mijn voornaam en mijn telefoonnummer, inmiddels heb ik al 200 pakketten gestuurd maar nog geen reactie, misschien moeten er nog maar veel meer mensen doosjes rommel gaan sturen!

Gerri Weiland

augustus 5, 2018at 12:05 pm

Wat een goed idee dat factureren, vanaf nu ga ik alle uren schrijven, het is schoonmaakwerk, weliswaar onbetaald maar toch werk, en supernuttig werk! Het averechtse effect dat er door mij inderdaad “minder” flesjes liggen kan ik zo tenietdoen. ik hoop dat alle zwerfvuilrapers gaan meedoen!!!

Seeboldt F.J.

augustus 5, 2018at 2:04 pm

Beste.
Applaus voor Dirk en zijn club. Geweldig !
Al 15 jaar wekelijks 5 tot 10 uur bezig met zwerfafval rapen en actie voeren.
Zal ik alleen de rekening voor dit jaar sturen ?

EdamVolendamSchoon 2018
week 35
35x 5 x € 10.-/p/u = € 1750,-

F..J. Seeboldt
EdamVolendam
http://www.evodammer.nl

Maayke Boon van Ostade

augustus 5, 2018at 2:50 pm

Het is een raar soort impasse en de omgekeerde wereld. Zo contra-productief 🙁
De industrie maakt enorme winsten waarmee ze lobbyisten aan het werk zet om de politiek te beïnvloeden, marketing- en communicatiemedewerkers/bureaus om de consument te beïnvloeden, verpakkingsmateriaal eenmalig inzet om de producten te verkopen via de supermarkten, enzovoort. Iedereen in deze keten verdient daar een goed belegde boterham aan in gemaakte werkuren en heeft er ‘belang’ bij dit te continuëren.
Aan de andere kant ontstaat er een enorme afvalindustrie, waar het zwerfafvalprobleem slechts een onderdeel van is. Echter het opruimen van dit zwerfafval wordt voor een aanzienlijk deel afhankelijk gemaakt van bezorgde mensen die dat op vrijwillige basis doen. Geen stuiver voor betaald krijgen en dit naast hun werkuren doen. Het is dweilen met de kraan open. Tenzij statiegeld waarde geeft aan zwerfafval en daarmee aan de zwerfie-raper. Door statiegeld in te voeren gaat de regering en de Kamer het gewenste gedrag van burgers belonen: meer mensen ruimen hun eigen rotzooi op, meer mensen rapen de rotzooi van anderen op, meer afval kan gerecycled worden, meer schoonheid in de natuur, meer bewustzijn, meer trots, meer blijdschap :-). Tenslotte zijn we allemaal burgers en hebben we hier belang bij, ook als je je er onbewust van bent.
Ik weet het, niks nieuws onder de zon met mijn betoog, maar heb er zo’n behoefte aan gehoord en gezien te worden in mijn verlangen naar een schone natuurlijke leefomgeving, een leefbare planeet. “Laten we bij al het menselijk handelen de natuur vragen: Wat vindt jij ervan?” zei Geert van Poelgeest vanmorgen, 5 augustus, tijdens Vroege Vogels op NPO Radio 1. Als we die vraag stellen ligt de focus om leefbaarheid en niet langer op economische en financiële groei en dat biedt ons een nieuw perspectief in onze overwegingen.

Pierre Ruijter

augustus 5, 2018at 4:32 pm

Ik ondersteun jullie actie 100 %.
Al jaren erger ik me aan zwerfafval. En maak er ook werk van.
Als de jeugd me aanspreekt over wat ik aan het doen ben dan leg ik dat uit.
Ik spreek mensen er ook op aan als ze afval weggooien.
Ik heb Arjan Lubach ( van de talkshow ) een keer een email gestuurd met de oproep om met veel mensen alle plastic flesjes en alle blikjes bij de desbetreffende fabrikanten in de tuinen te deponeren. Helaas geen antwoord.
In Duitsland zit op ieder blikje Euro 0,25 statiegeld.
Je vindt daar bijna geen blikjes op straat en als ze er toch liggen dan zijn het Nederlandse blikjes. Die worden door de blikjesautomaat geweigerd. ( helaas )

maria verweij

augustus 5, 2018at 5:08 pm

Ik heb zojuist een factuur verstuurd naar Stientje. Ga ik iedere week doen! In Apeldoorn krijgen we 5 cent p stuk voor blikjes en flesjes als je ook een stukje stad schoonhoudt. Dat is natuurlijk leuk voor het goede doel (ik doe ook mee), maar eigenlijk te gek voor woorden. Bijna gratis vuilnisman spelen! En….wie betaalt er eigenlijk dat “statiegeld”?

maria verweij

augustus 5, 2018at 5:11 pm

Ik heb zojuist mijn factuur verstuurd, dat ga ik iedere week doen! In Apeldoorn krijgen we 5 cent per blikje/flesje als je een stukje stad schoonhoudt. Ik doe mee, omdat het voor een goed doel is, maar eigenlijk is het te gek voor woorden. Want…wie betaalt dat “statiegeld” eigenlijk?

Hillie Waning Vos

augustus 7, 2018at 5:07 pm

Hier al dik 20 jaar met dik 100 kinderen Slagharen Schoon georganiseerd dus reken maar even uit wat wij al voor geld hebben gespaard. Maar vindt het wel een beetje goed zo om steeds rommel op te ruimen voor anderen. Als je ook al ziet wat er in agrarisch gebied wordt gedumpt o.a. zand met stenen, hout en asbest en je doet een melding bij de gemeente Hardenberg en vervolgens wordt er niks mee gedaan dan vraag je weleens af waar doe ik het toch voor. Ook bankstellen, stoelen, grote platen hout, vensterglas, hennepafval van kwekerijen, je kunt het niet zo gek maken of het wordt weleens gedumpt. Ik noem het vaak geen zwerfafval meer dumpafval

    Dirk Groot

    augustus 8, 2018at 5:09 pm

    Ja, het is ook goed om te doen vanwege heel veel redenen, vooral het leren zien en begrijpen vanwege het probleem 🙂 Ik voeg het voor 20 * 100 = 2000 uur toe aan de factuur. Vooral om te laten zien hoeveel er nu al wordt gedaan door vrijwilligers, denk niet dat men dat in Den Haag doorheeft.

Frans v E.

augustus 9, 2018at 6:40 pm

Hoi, lovenswaardig en ludieke actie! Ruim hier in Eindhoven(Acht) ook al enkele jaren zwerfvuil op. Doe het ook in Venlo waar ik werk en als ik wandel tijdens de lunchpauze. Schatting aantal uren: 400 uren in 4 jaar.

Nettie Lensink

augustus 11, 2018at 11:38 pm

Iedere wandeling gaat er een tasje mee dat vooral gevuld wordt met flesjes en blikjes (van die laatste trouwens verreweg de meeste).
Deze week 2,5u geraapt 18 flesjes, 45 blikjes en de nodige andere rommel.

En door!

Annelies Schoo

augustus 27, 2018at 3:47 pm

Ik vind het idee van Michel de Bruijn ook fantastisch. Stuur de gevonden flesjes en blikjes terug naar de producent. Op internet vond ik de site recyclingnetwerk.org. Hierop staan Nederlandse antwoordnummers (gratis verzending) en postadressen van producenten.
Daarnaast zal ik ook mijn uren doorsturen naar Tientje van Stientje. Per mail want Twitter heb ik niet.

J. Duinkerken

september 17, 2018at 4:06 pm

de meeste blikjes die ik aantref zijn van de firma rode stier.
is er iets mis met de gebruikers van dat merk?
weet die junior racer daar wel van?

Emile Joosten

oktober 24, 2018at 10:19 pm

Hoi Stientje,

Heb zojuist ook een kleine declaratie gestuurd.
Ik ben met pensioen en erger me aan alle blikjes en plastic flesjes in middenbermen en lamgs fietspaden. Ben dus twee maanden geleden begonnen met rapen. Heb viavia een mooie raapstok en handschoenen gekregen. De Diamantgroep, die hier in Tilburg afvalemmers ledigt, voorziet mij van plastic zakken en haalt volle zakken bij me op. Wekelijks loop ik in mijn woonomgeving gemiddeld vier uren en raap dan minstens 400 blikkken en flessen. Voor zover ik weet geeft Tilburg daarvoor geen vergoeding, dus de rekening maar naar de staatssecretaris.

Water Creatures

december 12, 2018at 1:22 pm

Mooi initiatief Dirk!! YEAH!!

Leave a Reply

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.