Campagnes met data

Campagnes met data

Meten, weten en laten zien. Data van zwerfafval stimuleert verandering.

Door campagnes die zijn geïnitieerd door Zwerfinator en samen met Plastic Soup Surfer Merijn Tinga verder zijn gevoerd, zijn er al verschillende zaken veranderd. Zo werden de plastic wikkels van Anta Flu en Wilhelmina van papier, haalden veel bedrijven vuurwerk met plastic uit de schappen en beloofden ze per 2020 geen vuurwerk met plastic meer te verkopen. Ook stoppen hierdoor veel grote winkelketens met de verkoop van waterballonnetjes en plastic confetti. Eind 2020 ligt er als gevolg hiervan bij de Europese Unie zelfs een amendement om deze soorten letterlijk wegwerpplastic in de hele EU te verbieden.

Sinds 2016 doet Zwerfinator structureel gedetailleerd onderzoek naar drankverpakkingen in het zwerfafval. Hij genereerde hiermee veel aandacht voor het probleem en zijn cijfers speelden een belangrijke rol in de strijd voor uitbreiding van statiegeld. Zelfs Rijkswaterstaat nam zijn data mee in de rapportages over drankverpakkingen in het zwerfafval die de basis waren voor het besluit om statiegeld uit te breiden naar plastic flesjes (juli 2021′ en blikjes (eind 2022)

In November 2020 startte Zwerfinator samen met de Plastic Soup Surfer de campagne “Mission Mars” waarvoor mensen worden opgeroepen foto’s te maken van rondzwervende plastic wikkels van de merken die op de markt worden gezet door Mars Global, een van de grootste leveranciers van plastic zwerfafval wereldwijd. Doel is om met de verzamelde data het bedrijf ertoe te bewegen haar verpakkingen te veranderen in een duurzaam en afbreekbaar alternatief.

 

Zie ook de volgende artikelen