Blikjes in het zwerfafval nemen nog steeds toe

Het aantal blikjes in het zwerfafval neemt nog steeds toe, zo blijkt uit de onderzoeken van Zwerfinator. Daarom roept ook hij de staatssecretaris op om de beslissing om statiegeld op blikjes in te voeren versneld al te nemen.

Onderzoek 2020

Ook in de tweede helft van 2020 is er geen eind gekomen aan het stijgende aantal blikjes in het zwerfafval. In heel 2020 vond Zwerfinator tijdens 487 km onderzoek in totaal 11.688 blikjes. Dat zijn er gemiddeld 24 per kilometer. In 2019 vond hij er gemiddeld 21,8 per kilometer. Dit betekent een stijging van tien procent. In 2020 bestond 66 procent van de drankverpakkingen uit blikjes, in 2019 was dit 61,2 procent. Ook hier is dus sprake van een toename.

No alt text provided for this image

Statiegeld

Staatssecretaris van Veldhoven heeft gesteld dat het aantal blikjes in het zwerfafval eind 2021 met 70 procent moet zijn afgenomen. Als dat niet lukt, dan komt er statiegeld op blikjes. Het verpakkende bedrijfsleven is nu aan zet om dit te realiseren. Eerder werden soortgelijke afspraken gemaakt over plastic flesjes. Toen bleek dat er geen zicht was dat de plastic flesjes met 70% zouden afnemen schoof de staatssecretaris het besluit tot invoering van statiegeld hierop naar voren.

Er is geen enkele aanleiding om aan te nemen dat het aantal blikjes in het zwerfafval over een jaar wel met 70 procent zal zijn afgenomen. Het is daarom niet meer dan logisch dat ook het besluit om statiegeld op blikjes in te voeren versneld zal worden genomen.

Onderzoeksrapport Zwerfinator

Zwerfinator doet al ruim vier jaar onderzoek naar drankverpakkingen in het zwerfafval. Zijn data neemt onder andere gebruikt door Rijkswaterstaat in de rapportages over de monitoring van drankverpakkingen in het zwerfafval. Een uitgebreide samenvatting van zijn onderzoeksresultaten van de afgelopen vier jaar zijn terug te vinden in dit rapport: https://lnkd.in/dmjsudT

Ontwikkelingen drankverpakkingen in het zwerfafval

  • Het aantal drankverpakkingen in het zwerfafval wordt door Zwerfinator uitgedrukt in gemiddeld aantal per kilometer. Dit gemiddelde schommelt al steeds zo rond de 35 stuks en kent een licht stijgende trend. Ondanks alle campagnes die er zijn om Nederland Schoner te maken, het groeiend aantal zwerfafvalrapers en alle pogingen om mensen bewuster te maken is er maar geen afname te zien.
  • Zwerfinator legt iet alleen de soorten drankverpakkingen vast, maar ook de inhoud en het merk. Hierdoor komen meer ontwikkelingen en trends naar voren. Een aantal interessante hiervan zijn:
  • Het marktaandeel van Red Bull verdubbelde de laatste vier jaar. In 2020 was dit 31,6 procent van de blikjes en 20,9 procent van het totaal.
  • De drie hoofdleveranciers van blikjes in het zwerfafval – Red Bull, Coca Cola en Heineken – leveren gezamenlijk 64,4 procent van de blikjes op straat.
  • Van de blikjes op straat waren in 2020 47,3 blikjes energydrank. Dit percentage neemt de laatste jaren flink toe.
  • In 2020 waren 44,5 procent van de plastic flesjes waterflesjes. Ook hier is een stijgende trend te zien. Dit is opmerkelijk omdat steeds meer mensen hun eigen drinkfles meenemen en ook het aantal watertappunten flink is uitgebreid. Dit lijkt vooralsnog geen positief effect te hebben op het zwerfafval.
  • Op niet alle plastic flesjes komt in 2021 statiegeld. Zo vallen bijvoorbeeld sap, zuivel en alcoholhoudende dranken buiten de regeling, Hierdoor komt volgend jaar op slechts zo´n 21 procent van de drankverpakkingen statiegeld

Hieronder een aantal grafieken. Voor meer cijfers en grafieken verwijs ik graag naar dit rapport. https://lnkd.in/dmjsudT

No alt text provided for this image
No alt text provided for this image
No alt text provided for this image
No alt text provided for this image