Tag Archives: zwerfafval

 • 0
Beschadigde statiegeld flessen

Persbericht: Stagnatie afname plastic flesjes in zwerfafval

Category:News,Onderzoek Tags : 

“Doelstelling van 90 procent afname kan alleen worden gerealiseerd met statiegeld op alle plastic flesjes, betere etiketten en acceptatie van beschadigde flesjes.”

69,1 procent minder plastic flesjes in het zwerfafval

In 2022 lagen er 69,1 procent minder plastic flesjes in het zwerfafval dan in de jaren voor de invoering van statiegeld,, zo blijkt uit de recente rapportage van Dirk Groot, ook bekend als de Zwerfinator. Deze afname was echter eind 2021 al gerealiseerd, daarna stagneerde het. Ondanks reclamecampagnes, meer inzamelpunten, statiegeldmachines op treinstations en zelfs het openzetten van het statiegeldsysteem voor sapflesjes zag Groot in 2022 geen verdere afname van de plastic flesjes.

Groot vond en registreerde voor zijn onderzoek in vijf jaar 111.208 drankverpakkingen. Hij legde daarbij 3208,6 kilometer af en deed in 65 gemeenten onderzoek. Hij vertaalt zijn cijfers naar gemiddelde aantallen per afgelegde kilometer en kan zo de ontwikkelingen in de loop van de jaren goed volgen. De data die hij op deze manier verzamelt wordt onder andere gebruikt door Rijkswaterstaat en speelde een belangrijke rol bij de besluitvorming tot invoering van statiegeld op plastic flesjes en blikjes.

Afname plastic flesjes met statiegeldplicht 76,4 procent

In zijn rapportage is te zien dat de afname van de plastic flesjes met statiegeldplicht zelfs 76,4 procent is. “Dat is op zich aardig natuurlijk, maar het zijn bijna dezelfde cijfers als die van het laatste kwartaal van 2021. Ik heb de foto´s van de plastic flesjes van 2022 eens nader geanalyseerd en zag in de cijfers bevestigd wat ik en andere zwerfafvalrapers al wisten, namelijk dat er nog veel aanwijsbare tekortkomingen zitten de huidige uitvoering van het systeem.”

79,5 procent van de flesjes heeft geen opraapwaarde

Groot vond afgelopen jaar 1801 plastic flesjes. Slechts 20,5 procent hiervan waren plastic flesjes die zonder problemen worden geaccepteerd door een statiegeldmachine. Groot: “Essentieel onderdeel van een statiegeldsysteem is dat de flesjes die toch op straat belanden snel worden opgeraapt door iemand die het geld wel wil hebben. Die trigger was bij 79,5 procent van de flesjes niet aanwezig, ze hebben geen opraapwaarde en blijven liggen tot er iemand van de gemeente of een gek als ik langs komt”.

No alt text provided for this image

Afname naar 90 procent door drietal maatregelen

In totaal werden er 1432 plastic flesjes zonder opraapwaarde gevonden. Dit zouden er volgens Groot veel minder zijn als er op deze flesjes wel statiegeldplicht zit, als bepaalde etiketten niet zo snel los komen van de fles en als vervormde flesjes gewoon overal worden geaccepteerd. De afname van het aantal plastic flesjes voor water, frisdrank en limonade is nu 76,4 procent. Als deze 1432 flesjes ook met dit percentage afnemen, dan blijven er nog 338 over, zo rekent hij voor. De afname van de totale hoeveelheid plastic flesjes in het zwerfafval stijgt dan van 69 naar 88 procent.

Groot: “Dan komen we eindelijk in de buurt van de 90 procent minder plastic zwerfflesjes uit de petitiemotie van de Plastic Soup Surfer die in februari 2017 door een meerderheid van de partijen in de tweede kamer werd ondertekend. De doelstelling daarvan was om dit binnen drie jaar te realiseren, we zijn inmiddels zes jaar verder en als we niks aan deze tekortkomingen doen, dan gaan we die negentig procent nooit halen”.

Toename blikjes en zorgen over innamebeleid

In zijn rapportage laat Groot ook zien dat de hoeveelheid blikjes in het zwerfafval sinds de invoering van statiegeld op plastic flesjes met 10,6 procent is toegenomen. Per 1 januari 2023 is de wet voor statiegeld op blikjes ingegaan, maar het bedrijfsleven heeft dit eigenmachtig met minimaal drie maanden uitgesteld en de Inspectie voor Leefomgeving en Transport mag hier vooralsnog niet op handhaven van de Raad van State.

Bij de blikjes voorziet Zwerfinator dezelfde soort problematiek. Van de 17.567 blikjes die hij in 2022 vond was 46 procent nog in de oorspronkelijke vorm of slechts licht gedeukt. De overige 54 procent was dermate beschadig dat deze niet zullen worden geaccepteerd door de statiegeldmachines. “Het wordt nog druk bij de servicebalies van de supermarkten” aldus Groot “en er zal ook heel wat frustratie zijn bij de machines en extra lange wachtrijen hierdoor. Dat kan toch beter en slimmer in deze tijd vol technologie. Maar ja, dat krijg je als je het systeem voor statiegeld laat inrichten door de partijen die zich er jarenlang met hand en tand tegen hebben verzet”.

Drankkartons

In zijn rapportage gaat de Zwerfinator niet nader in op de drankkartons. Momenteel voert hij samen met Plastic Soup Surfer Merijn Tinga de campagne “Project #Pakzooi” waarmee via de Plastic Avengers App foto’s worden genomen van rondslingerende drankkartons. Sinds de invoering van statiegeld is een aantal fabrikanten overgestapt van plastic flesjes met statiegeldplicht naar nieuwe modellen drankkartons die ook vol plastic zitten. Groot ziet dat ook terug in zijn cijfers.

Met deze campagne willen Groot en Tinga deze ontwikkeling tegengaan en ze streven ernaar dat er ook statiegeld op drankkartons gaat komen, of liever nog op alle drankverpakkingen. Momenteel is de Zwerfinator bezig met het analyseren van de duizenden foto’s van drankkartons die hij sinds 2016 nam en de foto’s die inmiddels voor de campagne zijn verzameld. Hierover verschijnt binnenkort een rapportage.

 Download het rapport via deze link.

Contactinformatie

Zwerfinator

Telefoon: 06-81503456

Email: info@zwerfinator.nl


 • 0
Het effect van statiegeld

76 procent minder plastic flesjes op straat door statiegeld

Category:News,Onderzoek Tags : 

Volgens het meest recente rapport van de Zwerfinator liggen er inmiddels 76 procent minder flesjes voor water, limonade en frisdrank op straat dan voor de uitbreiding van statiegeld. “Het gaat de goede kant op, maar er zitten nog veel verbeterpunten in het huidige systeem. Alleen als we deze aanpakken én als we statiegeld invoeren op alle plastic flesjes kunnen we een vermindering van negentig procent halen”.

Samenvatting rapport

 • Het aantal plastic flesjes met statiegeldplicht nam 76 procent af
 • Het aantal plastic flesjes zonder statiegeldplicht bleef gelijk
 • Het totaal aantal plastic flesjes nam 69 procent af
 • Het aantal blikjes nam 14 procent toe
 • De hoeveelheid overige drankverpakkingen bleef gelijk
 • Om 90 procent afname te realiseren is statiegeld op alle plastic flesjes nodig en moeten de huidige tekortkomingen worden opgelost.
Lees meer

Het rapport kunt u via deze link downloaden

Het onderzoek

Dirk Groot, ook bekend als de Zwerfinator, doet sinds 2016 gedetailleerd onderzoek naar zwerfafval. Hij doet dit op eigen initiatief, maar ook voor gemeenten en bedrijven die hij zo helpt hun zwerfafvalprobleem te doorgronden en te verminderen. Sinds 2017 doet hij daarnaast gestructureerd onderzoek naar drankverpakkingen. Hij raapte en registreerde hierbij 100.431 drankverpakkingen over een afstand van 2886,5 kilometer in 64 verschillende gemeenten. “Van Goes tot Groningen” voegt hij daar zelf graag aan toe. Zijn data wordt sinds 2019 ook meegenomen in rapportages van Rijkswaterstaat over dit onderwerp.

Gaten in statiegeldwet

De statiegeldwet schrijft voor dat er alleen statiegeld hoeft te worden geheven op plastic flesjes voor water, limonade en frisdrank. Van deze flesjes vond Zwerfinator in de eerste helft van 2022 76 procent minder dan voor de uitbreiding van statiegeld. Er hoeft geen statiegeld te worden geheven op plastic flesjes voor vruchtensap, zuivel en alcoholische dranken. De hoeveelheid hiervan van in het zwerfafval is ongeveer hetzelfde gebleven. De afname van de totale hoeveelheid plastic flesjes komt hierdoor uit op 69 procent.

Groot: “Ik kan nog positiever rekenen. Het aantal plastic flesjes zonder statiegeld op straat is zelfs 85 procent minder. Maar dat roept wat vraagtekens op. Laten we het maar bij 76 procent houden. Ik zie in elk geval dat het aantal flesjes op straat inmiddels al weer maanden stabiel is en er zit geen statiegeld op de meeste plastic flesjes die ik vind. Dit komt omdat het etiket is verdwenen, het oude of buitenlandse flesjes zijn of omdat de fabrikant of importeur de wet overtreedt door geen statiegeld te heffen. Of omdat ze buiten de statiegeldwet vallen natuurlijk.”

Hij vervolgt: “Als we een afname van 90 procent willen realiseren, dan moet er gewoon statiegeld komen op álle plastic flesjes. Als we zo door blijven gaan als nu zal dit niet gebeuren, hoeveel reclameposters je ook ophangt of reclamefilmpjes je ook maakt.”

Beschadigde flesjes en verdwenen etiketten

Sinds april houdt Dirk ook bij in welke vorm hij de flesjes aantreft. “De helft van de plastic flesjes was gedeukt, platgereden of kapotgemaaid. Beschadigde flesjes worden niet geaccepteerd door de meeste innamemachines en het varieert per supermarkt of ze alsnog handmatig worden ingenomen. Het is in elk geval bijna altijd gedoe.” Zo verzucht hij. “En voor de flesjes zonder etiket krijg je geen statiegeld, want er is geen bewijs dat er ooit statiegeld voor is betaald. Spa is daarbij de koploper, de papieren etiketten laten heel snel los, die worden lachend rijk van statiegeld: wel innemen, niet uitbetalen.”

Effect hiervan is volgens Dirk dat mensen beschadigde flesjes en flesjes zonder etiket niet zomaar oprapen voor het geld. “Want je krijgt krijg je er toch niets voor. Dat remt het effect van statiegeld. Dat wordt nog wat met de blikjes straks, want die vind ik nog veel vaker plat of beschadigd en waar je een flesje nog wel eens in model terug kan brengen, lukt dat met een blikje nooit”.

Statiegeld op blikjes en andere ontwikkelingen

Groot is benieuwd welk effect het statiegeld op blikjes volgend jaar zal hebben. Dit jaar zag hij nog een toename van 14 procent, maar hij verwacht een grote afname van de blikjes in het zwerfafval. Ook voorziet hij een verdere uitwijk naar andere drankverpakkingen. “Afgelopen jaar stapten verschillende fabrikanten over op kleine drankpakken vol slecht recyclebaar plastic die buiten de statiegeldregelingen en -plannen vallen. Dirk voert online campagne tegen deze verpakkingen en dit leidde er al toe dat Jumbo vorig jaar het eigen merk water in drankkartons uit de schappen haalde en recent stopte Albert Heijn met de verkoop van de pakken met ontzilt zeewater. “Maar er zijn nog genoeg andere merken die deze rotpakken gebruiken, Bar-le-duc en Earth Water bijvoorbeeld, en er verschijnen ook steeds weer nieuwe drankjes in deze rotpakken”.

Statiegeld op alle drankverpakkingen

Uiteindelijk stelt Groot dat op alle drankverpakkingen statiegeld moet worden geheven. “Want volgend jaar zullen we zo goed als zeker meer van die kleine glazen bierflesjes zonder statiegeld gaan vinden. Carlsberg komt er aan met zogenaamde papieren bierflessen en wie weet wat ze nog meer verzinnen. Drankkartons in de vorm van een blikje bestaan ook al lang en de kant-en-klare bekers zijn ook in opmars. Zolang de wet vol mazen zit zullen er gewiekste vissen doorheen zwemmen. Dat hebben ze altijd gedaan en zullen ze altijd blijven doen”.


Over de Zwerfinator

Dirk Groot – De Zwerfinator – raapt actief zwerfafval en probeert daar zoveel mogelijk lol bij te maken. Hij laat dit zien op Social Media, schrijft columns, geeft lezingen en gastlessen, is gespecialiseerd in zwerfafvalonderzoek en -analyse en adviseert op basis van zijn onderzoeken. Hij bedacht #zwerfie-bingo en #zwerfie-Hold’em, werd verkozen tot nummer 1 in de Duurzame 100 van Trouw in 2019, werd Waterlander van het jaar en ontving een Groen Lintje van GroenLinks.


Aan de onderzoeken van Zwerfinator wordt regelmatig aandacht besteed in landelijke en regionale media. Zijn Antaflu-Experiment leidde ertoe dat deze veel gevonden plastic snoepwikkel nu niet meer van plastic is, maar van papier. Samen met Plastic Soup Surfer Merijn Tinga voerde hij diverse campagnes zoals Operatie Knetterbal en Operatie Spatplastic waardoor veel winkelketens besloten geen letterlijk wegwerpplastic zoals vuurwerk met plastic, waterballonnen en plastic confetti meer te verkopen.

Contact

Dirk Groot

Email: info@zwerfinator.nl

Telefoon: 06-81503456


 • 0
Zwerfinator

Maatregelen tegen wegwerpbekers niet effectief

Category:Nieuws Tags : 

Wie komend Pinksterweekend gaat wandelen of fietsen, ziet ze ongetwijfeld liggen: wegwerpbekers. Ze liggen werkelijk overal en volgens zwerfafvalonderzoeker ‘Zwerfinator’ Dirk Groot en ‘Plastic Soup Surfer’ Merijn Tinga schiet de aangekondigde wetgeving die hier iets tegen moet doen volledig tekort. Ze baseren dit op een onderzoek waarvoor data van meer dan 40,000 rondslingerende wegwerpbekers werd verzameld.

“De manier waarop de overheid de opruimkosten van bekers wil gaan doorbelasten geeft de industrie niet genoeg prikkels om te veranderen, de extra heffing op de beker bij aankoop zal het gedrag van de consument na consumptie niet veranderen en bovendien is het niet mogelijk om eerlijk door te belasten omdat van de meeste bekers niet kan worden bepaald welk bedrijf ze heeft gemaakt of verkocht.” Groot en Tinga zien meer geld in een statiegeldsysteem voor bekers om het probleem goed aan te pakken.


4 miljard wegwerpbekers per jaar.

In Nederland gebruiken we volgens overheidscijfers 11 miljoen wegwerpbekers per dag, oftewel 4 miljard per jaar. Gemiddeld worden deze slechts 7 minuten gebruikt, daarna worden ze weggegooid. Een flink deel dus in de natuur of op straat. Veel bekers lijken van karton, maar bevatten een plastic coating. “In de lijst van meest gevonden verpakkingen staan wegwerpbekers op de vierde plek. De wegwerpbeker is hét symbool van de wegwerpmaatschappij”, zegt Tinga.

Opruimkosten doorbelasten ondoenlijk
5 januari 2023 gaat naar verwachting de zogenoemde Uitgebreide productenverantwoordelijkheid (UPV) in. Die bepaalt dat producenten van plastic verpakkingen zoals wegwerpbekers moeten betalen voor het opruimen van ‘hun’ zwerfafval. Idee is dat ‘de vervuiler betaalt’, maar ook dat fabrikanten een prikkel krijgen hun bedrijfsmodel te veranderen. Voor hun rapport analyseerden Groot en Tinga informatie over 42.822 rondslingerende wegwerpbekers die Nederlanders fotografeerden tijdens de zogenoemde #CupCount campagne. 53% hiervan bleek niet te herleiden tot een producent doordat er geen merk of andere informatie op staat. Groot: “Hierdoor is het onmogelijk de kosten op een eerlijke en goede manier door te belasten.”

Opruimkosten te laag
Groot en Tinga berekenden verder dat de opruimkosten per geproduceerde beker uitkomen op slechts 0,0006 euro. “Het is een illusie te denken dat dit invloed heeft op de productie van wegwerpbekers”, zegt Tinga. Daarnaast blijkt uit het onderzoek dat er veel drinkbekers in de natuur liggen die buiten de nieuwe wetgeving vallen. Het gaat om afgesloten verpakkingen voor bijvoorbeeld ijskoffie of yoghurtdranken.

Extra heffing leidt niet tot ander gedrag
Verder mogen ondernemers vanaf juli volgend jaar wegwerpbekers en andere -maaltijdverpakkingen niet meer gratis meegeven aan klanten. Die moeten daar extra voor betalen. Ook hiervan is weinig te verwachten. Groot: “Van de gevonden wegwerpbekers met merk, zijn de meeste A-merken. Klanten hebben daar dus een relatief hoge prijs voor betaald. Toch weerhoudt dit mensen er niet van ze op de grond te gooien. De aankoopprijs zegt namelijk niets over de waarde na gebruik: die blijft nul.”

Wat wel werkt: statiegeld
Groot en Tinga pleiten dan ook voor een andere oplossing: stoppen met het gebruik van alle eenmalige bekers voor ‘on-the-go’ en overstappen op herbruikbare bekers met statiegeld. “Statiegeld is bewezen effectief tegen zwerfafval. Zo vind ik sinds de invoering van statiegeld op plastic flesjes in juli 2021 70% minder van zulke flesjes”, zegt Groot. In de tussentijd moet er volgens hen een verplichte qr-code op wegwerpbekers komen zodat producenten makkelijk te herleiden zijn. Ook moeten mazen in de wet worden gedicht door alle bekers op te nemen in de regelgeving. Tinga: “Als morgen wegwerpbekers op straat verboden worden, hoeft er geen kopje koffie minder om gedronken te worden. Alle oplossingen liggen voorhanden. Gezien de staat van onze aarde moet ‘hergebruik’ zo snel mogelijk de nieuwe norm worden.”

McDonald’s koploper
Andere uitkomsten uit de analyse van 42.822 gefotografeerde bekers:
• Zwerfafvalbekers liggen breed verspreid, ook ver van verkooppunten.
• Onder de bekers met merk is McDonald’s koploper (17,6% van alle bekers).
• Driekwart van de bekers zijn van karton met een plastic coating, de overige 25% zijn volledig van plastic.
• Slechts de helft van de vastgelegde bekers zijn koffiebekers, de rest zijn bekers voor o.a. milkshake, frisdrank, bier, zuivel en ijs.
• Sinds kort moeten er van de EU logo’s op wegwerpbekers staan die aangeven dat ze plastic bevatten. Dit voorkomt niet dat bekers op straat worden gegooid.
• De EU-logo’s staan niet op ijsbekers, terwijl deze van dezelfde materialen zijn gemaakt als drinkbekers. Dit is een direct gevolg van de wet die alleen over drinkbekers spreekt.

Over Zwerfinator en Plastic Soup Surfer
Dirk Groot doet sinds 2016 als Zwerfinator gedetailleerd onderzoek naar zwerfafval op eigen initiatief en in opdracht van gemeenten en bedrijven. Merijn Tinga zet zich als Plastic Soup Surfer al jaren in tegen plasticvervuiling. Ze werken regelmatig samen tijdens onderzoeken of campagnes. Met eerder campagnes wisten ze vuurwerk in Nederland plastic vrij te krijgen, waterballonnen en plastic confetti uit de schappen te verbannen en keelpastille fabrikant “Antaflu’ over te laten stappen van plastic- naar waspapieren snoepwikkels.


Tinga surft in juli van Brussel naar Amsterdam op een surfboard gemaakt van wegwerpbekers. Daarmee voert hij campagne voor herbruikbare bekers en tegen wegwerpbekers.Groot is de komende maanden druk met verschillende zwerfafvalonderzoeken onderzoeken door het hele land en zal daarbij ook nauwlettend de ontwikkeling van de zwerfafvalbekers in de gaten blijven houden.

Meer weten? Lees dan ook het volledige rapport: Rapport #CupCount Campaign – De werkelijke kosten van de wegwerpbeker.pdf


Voor quotes en interviews:
Dirk Groot (Zwerfinator)
info@zwerfinator.nl
06 81 50 34 56

Merijn Tinga
merijn@plasticsoupsurfer.org
06 12 33 72 45


 • 0

CUP COUNT CAMPAGNE

Category:Nieuws Tags : 

Doe mee met onze campagne tegen zwerfafval plastic bekers / bekers met plastic!

De Plastic Soup Surfer en Zwerfinator willen een flinke reductie van dit zwerfafval én we willen de prijs van het opruimen daarvan bepalen. Waarom? Dat vertellen we hieronder.

We hebben daarvoor tienduizenden foto’s van zwerfafval drinkbekers nodig. De teller staat eind januari al op 30.000. Maar het moeten er nog veel meer worden.
Daarvoor hebben we jóúw steun nodig! Stuur ons jouw foto’s met de Plastic Avengers App.DOWNLOAD PLASTIC AVENGERS APP

Read More

 • 0

Zwerfinator ziet sterke afname plastic flesjes in zwerfafval

Category:Nieuws,Uncategorized Tags : 

Uit de metingen van Zwerfinator Dirk Groot blijkt dat door statiegeld de hoeveelheid plastic flesjes in het zwerfafval inmiddels 70 procent is afgenomen. Een opmerkelijk snelle vermindering, zeker omdat de wetgeving onduidelijk en onvolledig is, de uitvoering tekortkomingen kent en het aantal inleverpunten nauwelijks is toegenomen zoals was beloofd.

70 procent minder

Groot is blij om te zien dat het statiegeld echt werkt. In het vierde kwartaal van 2021 nam het aantal plastic flesjes per kilometer in zijn onderzoeken af van gemiddeld 9,7 naar 2,9 stuks. Een afname van 70 procent. “Dat is sneller en meer dan ik zelf had verwacht”, zo zegt hij, “en natuurlijk zijn dit nog maar eerste bevindingen, over een jaar kunnen we pas een goed oordeel vellen, maar alles wijst erop dat het goed werkt.”

Read More

 • 0

Het grondkapje en de smartphone

Category:Columns,Uncategorized Tags : 

Grote kans dat we nog meer mondkapjes gaan vinden op straat na het nieuwe advies om alleen maar medische eenmalige mondkapjes te gebruiken. Een groot deel van de mensen draagt herbruikbare mondkapjes, maar vooral de eenmalige eindigen als grondkapje.

Al sinds het begin van de pandemie bestudeer ik het corona-gerelateerde zwerfafval. In het begin waren dat vooral de plastic handschoenen, later werden dat de mondkapjes. De plekken waar ik ze het meeste vind zijn de plekken waar mensen ze op of af doen. Bij bushaltes, treinstations, winkelcentra et cetera. Op zich logisch en verklaarbaar dat het daar wordt weggegooid of verloren. Los van het feit dat dat niet hoort natuurlijk.

Read More