Midterm review 1-100-200 #zwerfie-challenge

 • 1

Midterm review 1-100-200 #zwerfie-challenge

Category:Nieuws Tags : 

 

 “Zwerfafval is overal”

Klik hier voor een printbare versie (pdf)

1-100-200 #zwerfie-Challenge

Een onderzoek door Dirk Groot, De Zwerfinator

Periode onderzoek: 5 September t/m 13 December 2016

Resultaten van 5 September t/m 23 Oktober 2016

Datum publicatie: 27 Oktober 2016

Woord vooraf

In dit verslag staat een samenvatting van de resultaten van week 1 t/m 7 van de 1-100-200 #zwerfie-challenge waarbij ik gedurende 100 dagen elke dag minimaal 200 stuks zwerfafval opraap, fotografeer en administreer. Met deze gegevens wil ik allerlei analyses doen rond zwerfafval zodat dit effectief kan worden bestreden en voorkomen.

In dit document wordt nog geen diepgaande analyse gedaan, en geen conclusies getrokken, op één na: zwerfafval is overal.

Over de 1-100-#zwerfie-challenge

De 1-100-200 #zwerfie-challenge is een project waarbij ik mezelf tot doel heb gesteld gedurende honderd dagen elke dag minimaal tweehonderd stuks zwerfafval op te rapen en van elk stukje nauwkeurig vast te leggen waar het ligt en wat het is. De data die ik hiermee verzamel kan worden ingezet voor het gericht zoeken naar oplossingen om zwerfafval te voorkomen en bestrijden.

Dit project is ook een stap in de ontwikkeling van een betere en gedetailleerdere vastlegging en rapportage van zwerfafval. Met de huidige technologie is het mogelijk om veel sneller, gedetailleerder, accurater en eerlijker te meten dan nu gedaan wordt. De huidige meetmethoden zijn gericht op beeldkwaliteit en niet op de realiteit die ik meemaak bij het rapen van zwerfafval en waar de wereld mee te maken heeft.

Aan het eind van dit project wil ik 20.000 stuks van het zwerfafval dat ik dan heb opgeraapt en verzameld tentoonstellen, zodat mensen kunnen zien wat het betekent als één op de vier mensen in Purmerend één stukje zwerfafval opraapt. Als één op de vier mensen dit dagelijks doet kunnen we namelijk heel eenvoudig het probleem van zwerfafval oplossen en de groei van plastic soep stoppen. En dan gaan we ook begrijpen dat de kleine dingen die we wel en niet doen een wereld van verschil maken en we zo grote duurzaamheidswinst kunnen boeken.

En tot slot wil ik met dit project op een goede manier onderzoeken welk deel van het zwerfafval bestaat uit drankverpakkingen en welke winst er kan worden geboekt als statiegeld wordt uitgebreid.

Dirk Groot
De Zwerfinator

 

Samenvatting Resultaten, kengetallen

 • Tijdens de afgelegde 45,2 kilometer werd 116 kg zwerfafval opgeraapt.
  • Dit komt neer op 2,57 kilo zwerfafval per kilometer
 • Er werden 12491 #zwerfie’s geraapt.
  • Dit betekent dat er elke kilometer 276 #zwerfie’s liggen ofwel één per 3,62 meter.
 • Een #zwerfie weegt gemiddeld 9,29 gram
 • Het aandeel van drankverpakkingen uitgedrukt in percentage van het totaalgewicht is
  • 50 procent als glaswerk wordt meegewogen
  • 42 procent als glaswerk niet wordt meegewogen
 • 61 procent van het aantal stukken zwerfafval is van plastic. Daarnaast is er nog ongeveer 20 procent dat deels van plastic is (bijvoorbeeld blikjes en bekers met een plastic coating) wat nog niet nader is gedifferentieerd voor deze rapportage.
 • Van de 12490 #zwerfie’s zijn er 3034 wikkels van snoep, koek, sigaretten etc en daarmee in aantallen uitgedrukt met 24,2 procent de meest gevonden soort. (Sigarettenpeuken worden niet meegenomen in dit project).
 • 22,9 van de 116 kilo opgeraapte #zwerfie’s waren blikjes en is daarmee met 19,7 procent de meest gevonden soort.

 

Werkwijze

 • Elke dag is er een stuk gelopen en hierbij is alles opgepakt wat er aan zwerfafval op straat, in het water of in de struiken te vinden was.
 • Er is over het algemeen aan één kant van de weg geraapt daar het grotendeels brede straten met doorgaand verkeer betrof. Niet alle zwerfafval in de betreffende straat is dus opgeraapt en geadministreerd.
 • Van elk stukje is met de App van Litterati een foto gemaakt, deze gelabeld (getagd), en ingedeeld naar soort, grondstof en consumptiebron. De App van Litterati is voor iPhone gratis verkrijgbaar, de Android versie is in ontwikkeling.
 • Per stuk zwerfafval is vastgelegd: Locatie, Soort, Grondstof, Specificatie (indien mogelijk), Merk (indien mogelijk)
 • Daar waar een stuk zwerfafval uit meerdere grondstoffen bestonden is de grondstof genoteerd die de meeste milieuschade veroorzaakt genoteerd. Als een verpakking bijvoorbeeld uit plastic en karton of papier bestaat, is dit als plastic gelabeld.
 • Dit is vervolgens met de App geüpload naar litterati.org.
 • Dagelijks wordt verslag gedaan van start, einde, route en aantal opgelegde #zwerfie’s via het twitter account @zwerfinator.
 • Op www.litterati.org (in een met password beveiligd gedeelte) worden de verspreiding en concentraties getoond op een kaart (Google Maps) op basis van de geolocatie van de geüploade foto’s.
 • De data is vervolgens gedownload en verwerkt en geanalyseerd met Excel.
 • Aan het eind van elke week zijn verschillende soorten afval gescheiden en gewogen
 • Sigarettenfilters vallen buiten de scope van dit project.
 • Dagelijks is het oprapen van het zwerfafval gefilmd met een action cam.
 • Afgelegde afstand is bijgehouden met de App Runkeeper

 

Dicsclaimer

 • Dit is geen wetenschappelijk onderzoek, slechts een gedetailleerde telling van een particulier.
 • Opmerkingen en aanvullingen zijn welkom.
 • Voor vragen, opmerkingen et cetera kunt u contact opnemen met Dirk Groot, info@zwerfinator.nl, 06-81503456

 

Resultaten

Dagadministratie

Datum Aantal Start Eind Tijd Meters Dichtheid Per 100 meter
5-9-2016 222 14:00:00 14:40:00 00:40:00 290 1,31 76,55
6-9-2016 300 09:28:00 10:15:00 00:47:00 450 1,50 66,67
7-9-2016 236 08:56:00 09:36:21 00:40:21 570 2,42 41,40
8-9-2016 226 07:02:00 07:44:29 00:42:29 680 3,01 33,24
9-9-2016 272 13:48:00 14:24:26 00:36:26 480 1,76 56,67
10-9-2016 243 08:17:00 08:41:44 00:24:44 260 1,07 93,46
11-9-2016 271 07:12:00 07:49:27 00:37:27 320 1,18 84,69
12-9-2016 338 12:39:00 13:16:35 00:37:35 430 1,27 78,60
13-9-2016 263 08:21:00 09:03:00 00:42:00 320 1,22 82,19
14-9-2016 246 15:34:00 16:39:41 01:05:41 1490 6,06 16,51
15-9-2016 212 11:05:00 11:26:38 00:21:38 590 2,78 35,93
16-9-2016 267 11:05:00 11:26:38 00:21:38 590 2,21 45,25
17-9-2016 281 07:13:00 08:05:10 00:52:10 900 3,20 31,22
18-9-2016 243 07:17:00 08:05:08 00:48:08 720 2,96 33,75
19-9-2016 254 09:57:00 10:47:03 00:50:03 1070 4,21 23,74
20-9-2016 307 15:37:00 16:07:40 00:30:40 300 0,98 102,33
21-9-2016 239 07:29:00 08:04:42 00:35:42 360 1,51 66,39
22-9-2016 243 07:06:00 07:58:01 00:52:01 940 3,87 25,85
23-9-2016 236 07:17:00 08:18:11 01:01:11 2000 8,47 11,80
24-9-2016 218 10:09:00 11:24:11 01:15:11 1830 8,39 11,91
25-9-2016 239 15:56:00 16:48:01 00:52:01 1150 4,81 20,78
26-9-2016 230 13:28:00 14:41:02 01:13:02 2240 9,74 10,27
27-9-2016 230 07:48:00 08:33:06 00:45:06 1110 4,83 20,72
28-9-2016 274 15:28:00 16:22:21 00:54:21 1450 5,29 18,90
29-9-2016 320 18:14:00 19:08:52 00:54:52 900 2,81 35,56
30-9-2016 214 07:25:00 08:05:12 00:40:12 1270 5,93 16,85
1-10-2016 234 13:50:00 14:48:12 00:58:12 950 4,06 24,63
2-10-2016 234 07:22:00 08:09:13 00:47:13 1240 5,30 18,87
3-10-2016 276 16:00:00 16:44:50 00:44:50 1150 4,17 24,00
4-10-2016 303 14:33:00 15:22:36 00:49:36 1100 3,63 27,55
5-10-2016 232 08:40:00 09:17:21 00:37:21 1350 5,82 17,19
6-10-2016 217 11:02:00 12:29:28 01:27:28 1480 6,82 14,66
7-10-2016 223 09:09:00 10:19:56 01:10:56 1260 5,65 17,70
8-10-2016 222 10:35:00 11:36:30 01:01:30 1090 4,91 20,37
9-10-2016 306 08:13:00 08:47:22 00:34:22 330 1,08 92,73
10-10-2016 239 10:05:00 11:16:05 01:11:05 1410 5,90 16,95
11-10-2016 307 15:34:00 16:15:53 00:41:53 600 1,95 51,17
12-10-2016 250 07:57:00 08:27:19 00:30:19 260 1,04 96,15
13-10-2016 234 15:08:00 15:52:54 00:44:54 200 0,85 117,00
14-10-2016 217 10:11:00 10:51:06 00:40:06 380 1,75 57,11
15-10-2016 249 07:32:00 08:10:11 00:38:11 630 2,53 39,52
16-10-2016 241 08:30:00 09:24:47 00:54:47 900 3,73 26,78
17-10-2016 310 12:36:00 13:52:23 01:16:23 750 2,42 41,33
18-10-2016 352 09:49:00 10:56:40 01:07:40 1550 4,40 22,71
19-10-2016 283 09:03:00 10:34:53 01:31:53 2440 8,62 11,60
20-10-2016 242 07:34:00 08:29:14 00:55:14 1580 6,53 15,32
21-10-2016 237 08:38:00 09:24:26 00:46:26 780 3,29 30,38
22-10-2016 224 11:03:00 11:38:01 00:35:01 320 1,43 70,00
23-10-2016 235 07:40:00 08:18:35 00:38:35 740 3,15 31,76
Totalen 12491     05:48:02 45200 3,62 27,63

 

Detailweergave in Google Maps

De data uit Litterati is ook geupload naar Google maps en voor iedereen inzichtelijk. Hierbij zijn verschillende soorten zwerfafval te onderschieden (zie legenda). Detailinformatie van elk stukje is hierbij niet meegenomen, doel is om een inzicht te krijgen in de vershcillende soorten zwerfafval en waar het ligt. Verschillende soorten zwerfafval kunnen op deze kaart worden aan- en uitgezet op de legendabalk in Google Maps.

Link naar deze kaart: http://bit.ly/MidtermZwerfieChallenge

zwerfiemap01

 

Indeling naar soort zwerfafval in aantallen

Top 10 zwerfafval per soort

zwerfie-per-soort

 

 

 

Gegroepeerde indeling naar soort zwerfafval

zwerfie-gegroepeerd-01

 zwerfie-gegroepeerd-02

 

Indeling naar grondstof in aantallen

zwerfie-per-grondstof

 

 

Top 10 Zwerfafval naar type

zwerfie-per-type

 

 

Top 10 merken

Opmerking: De top 10 merken vertegenwoordigen slechts 12,9 procent van het totaal aantal #zwerfie’s.

zwerfie-per-merk

 

 

Indeling in gewicht

 

Indeling per soort

Soort Gewicht
Blikjes 22900
Glas zonder statiegeld 18669
Petflesjes 11550
Restafval 4627
Los Plastic 15900
Los Papier 6913
Bekers 3977
Glas met statiegeld 4895
Exoten 13921
Sigarettenpakjes 3547
Drinkpakjes en zakjes 4450
Rietjes, doppen, deksels 2012
Aluminium 641
Schoonmaakdoekjes 644
Piepschuim 1111
Ballonnen 150
Pet met statiegeld 132
Totaal 116039

 

Drankverpakkingen VS overig in gewicht

zwerfie-drankverpakkungen


About Author

Dirk Groot

Beroep: superheld - Vecht tegen: zwerfafval en Plastic Soep - Superkracht: kan in 1 seconde een #zwerfie rapen - Geeft gastlessen, lezingen en advies.

1 Comment

Joost van Berckel

oktober 27, 2016at 10:19 am

Geweldig werk verricht. Meten is weten en hopelijk schudt dit de verpakkingswereld, gemeenten, bewoners en overheid wakker. Uitbreiden statiegeld lost in een klap veel problemen op en het is nog goedkoper ook.

Leave a Reply

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.