Jaaroverzicht plastic flesjes in zwerfafval

Het is tijd voor de jaaroverzichten. Zwerfinator begint met de plastic flesjes in het zwerfafval. Hij vond er dit jaar 2049 tijdens 833,5 kilometer onderzoek. Dat zijn er 2,5 per kilometer. Dat zijn er flink minder dan voor de invoering van #statiegeld, maar het had nog veel minder kunnen zijn als er statiegeld had gezeten op alle plastic flesjes en alle plastic flesjes met statiegeld ook worden ingenomen, ongeacht de vorm en status.

Een toelichting

  • De totale afname van de plastic flesjes is nu 71%
  • De afname van de plastic flesjes met statiegeldplicht is 79%
  • De afname van de plastic flesjes zonder statiegeldplicht is 19%
Ontwikkeling plastic flesjes zonder statiegeldplicht in zwerfafval

Dat laatste lijkt op zicht bijzonder, maar is zeer goed te verklaren. Dit komt doordat er sinds 2022 statiegeld mag worden gevoerd op plastic flesjes met vruchtensappen. Een aantal bedrijven is dat gaan doen, maar lang niet alle.

Als we inzoomen op de plastic flesjes zonder statiegeldplicht zien we dat:

  • De plastic flesjes voor vruchtensappen met 36% zijn afgenomen
  • De plastic flesjes voor zuiveldranken met 91% zijn toegenomen
  • De overige plastic flesjes zonder statiegeldplicht met 20% zijn toegenomen.
Ontwikkeling plastic flesjes zonder statiegeldplicht in zwerfafval

Het is dus makkelijk te stellen dat als er op alle plastic flesjes statiegeldplicht zou zitten, dat de totale afname dan ook al zo’n 80% zou zijn.

55% van de plastic flesjes met statiegeldplicht was niet in te leveren doordat deze dusdanig beschadigd waren dat de supermarkten ze niet meer in willen nemen of omdat ze geen etiket meer hadden. Deze flesjes worden hierdoor ook niet opgeraapt voor het geld en blijven derhalve net zo lang liggen als elke andere soort zwerfafval.

Als de etiketten gewoon vast blijven zitten zoals wettelijk vereist is en er komt ook een innameplicht voor beschadigde plastic flesjes, dan pas halen we een afnamepercentage van plastic flesjes in het zwerfafval van 90%

En daar hebben we dan niet eens extra statiegeldmachines voor nodig. Statiegeldzoekers maakt het niet uit waar ze hun gevonden goed moeten inleveren, die lopen desnoods wel wat verder, die zijn toch al niet te beroerd om te bukken, te lopen en te sjouwen.