Ontwikkeling plastic flesjes in zwerfafval

Een update over de plastic flesjes in het zwerfafval in de onderzoeken van Zwerfinator.

Het totaal aantal nam sinds 2020 met 70% af, de flesjes met statiegeldplicht namen 80% af en de flesjes zonder statiegeldplicht namen met 7% af.

Bij die laatste categorie namen de sapflesjes (waar statiegeld op mág worden gevoerd) met 51 procent af. De zuivelflesjes namen toe met 53% en de flesjes met alcohol namen toe met 28%.

Simpele conclusie: voer statiegeld in op alle plastic flesjes en de totale afname zal ook 80% worden.


Van de plastic flesjes met statiegeldplicht was slechts 22% nog in te leveren. Belangrijkste reden dat plastic flesjes niet in te leveren zijn is dat er op 40% van de flesjes met statiegeldplicht geen etiket meer zat. Daarnaast zijn er ook nog veel plastic (import)flesjes waar helemaal geen statiegeld op zit en zijn er veel flesjes te beschadigd.

Plastic flesjes die niet ingeleverd kunnen worden, worden ook niet opgeraapt en ingezameld. Als we hier niet iets aan doen, verandert dat niet. Ook niet als de hoogte van het statiegeld naar 50 cent gaat.

Statiegeld werkt als een malle. Willen we het verder verbeteren moet er ten eerste op worden gehandhaafd dat de etiketten goed vast blijven zitten. In de wet staat dat de aanduiding dat er hashtag#statiegeld op een fles zit “onuitwisbaar” moet zijn. Die aanduiding staat op het etiket, dus die moet vast blijven zitten. Dat is te doen zijn zonder wetswijziging. Daar moesten we dus maar eens snel een handhavingsverzoek voor indienen bij de Inspectie Leefomgeving en Transport.

Een verbod op verkoop van plastic flesjes zonder statiegeld moet wettelijk worden geregeld, de verantwoordelijkheid ligt nu bij fabrikanten en importeurs, verkopers mogen doen en laten wat ze willen, dus ook zelf importeren en verkopen. Rare, slechte wet.