Zwerfinator pleit voor innameplicht voor beschadigde blikjes

Zwerfafvalanalist Dirk Groot, ook wel bekend als de Zwerfinator, pleit voor een innameplicht voor beschadigde en platte blikjes.

Groot juicht over de afname van het aantal blikjes in het zwerfafval. Hij meldt een afname van 82 procent sinds 2022. ‘Twee jaar geleden lagen er dus ruim 5 keer zoveel blikjes als nu. De oorzaak is simpel, in april 2023 werd in Nederland statiegeld ingevoerd op de blikjes’, schrijft hij. Daarmee is de afname van blikjes in het zwerfvuil groter dan die van plastic flesjes. Daarvan schommelt de afname volgens Groot al twee jaar rond de 70 procent.

Groot deel blikjes in zwerfafval zonder statiegeld

Groot pleit bij de plastic flesjes voor een afschaffing van uitzonderingen rond statiegeld. Dan zou de afname daarvan ook richting de 80 procent kunnen groeien. Van de blikjes die hij nog aantreft in het zwerfvuil zat op 51 procent statiegeld. ‘De rest waren wat oudere blikjes, maar vooral waren het buitenlandse blikjes die met name via kleine exotische supermarkten worden verkocht.’ Dat de verantwoordelijkheid daarvoor niet ligt bij de verkopers vindt hij vreemd. ‘Rare, slechte wet.’

Hoger statiegeld leidt niet tot stijging inname blikjes

Van de blikjes die de Zwerfinator nog aantreft in het zwerfvuil is het grootste deel beschadigd of plat, waardoor deze niet ingeleverd kunnen worden. ‘Van alle gevonden blikjes kon slechts 17 procent worden ingeleverd. De overige 83 procent heeft geen inleverwaarde, ze worden niet actief opgeraapt en ook niet ingezameld. Als we hier niet iets aan doen, verandert dat niet. Ook niet als de hoogte van het statiegeld naar 50 cent gaat’, schrijft Groot.

Innameplicht voor beschadigde blikjes is de oplossing

In zijn posting op Linkedin geeft Groot aan hoe het percentage blikjes op straat nog verder kan afnemen. ‘Statiegeld op blikjes werkt als een malle tegen zwerfafval. Willen we het verder verbeteren moet er een innameplicht komen op de beschadigde en platte blikjes en moet het verboden worden om blikjes zonder statiegeld te verkopen en moet daar actief op worden gehandhaafd.’

Dit artikel verscheen op 12 juni 2024 op Distifood